Politiek & Recht: Barry wie?

Politiek & Recht: Barry wie?

Nu Cor Goudriaan afscheid heeft genomen van VLOT, is het tijd om kennis te maken met degene die het stokje overneemt: Barry Meruma van advocatenkantoor HABITAT. Bewegen is leven! Dat is mijn levensmotto. Ik ben 57 jaar, ondernemer, altijd lekker actief, doelgericht en...
Politiek & Recht: Cor stopt

Politiek & Recht: Cor stopt

Cor Goudriaan stopt met zijn advocatenpraktijk – en ook met deze rubriek. We geven hem nog één keer het woord. De laatste keer politiek & recht. Hoe voelt dat? ‘Onwennig. Ik stop op 1 juli 2019 met mijn advocatenpraktijk en ik denk dat het heel gek zal zijn om...
Politiek & Recht: Cor stopt

Politiek & Recht: wat als de gemeente opeens gaat handhaven?

Soms wil een gemeente opeens handhaven in een situatie die al jarenlang bestaat, bijvoorbeeld een einde maken aan een ligplek die in strijd is met het bestemmingsplan. Bootbewoners denken in zo’n geval vaak dat ze gewoonterecht hebben. ‘Dat kan toch niet zomaar?’...
Politiek & Recht: Cor stopt

Politiek & Recht: wat te doen tegen huurverhoging?

Veel bootbewoners betalen een vergoeding voor het gebruik van hun ligplaats. Dat kan huur zijn of precario. Dit stukje gaat over huur. Het komt regelmatig voor dat de verhuurder een hogere huur wil. Hoe kun je je daar als huurder tegen verzetten? Tekst Cor Goudriaan...