De Landelijke Woonboten Organisatie (LWO) houdt je via deze pagina op de hoogte van actuele waterwoonkwesties. Dit keer over huurbescherming en vakantie op een de woonboot.

Tekst LWO

Huurbescherming woonbootbewoners slecht geregeld

Je bent een bofkont als je je ligplaats huurt van het Waterschap Amstel-Gooi-Vecht of van de Provincie Noord-Holland. In deze huurcontracten is bijvoorbeeld goed geregeld wanneer de huur kan worden opgezegd en wat er gebeurt wanneer je overlijdt of de boot verkoopt.

In de meeste huurcontracten zijn de rechten van de huurder van een ligplaats slecht beschermd. Ook de wet doet dit niet. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bevat geen bepalingen over de huur van ligplaatsen. Blijft over: wat vindt de rechter in een bepaald geval redelijk en billijk? Gelukkig let de rechter wel goed op de belangen van de huurder, maar zekerheid heb je pas na de uitspraak.

Over enkele maanden behandelt de Tweede Kamer een wetsvoorstel waarin de rechten van huurders van ligplaatsen worden geregeld. Deze regels gelden dan bij wet voor alle huurovereenkomsten van ligplaatsen voor woonboten, ook wanneer deze regels niet uitdrukkelijk in het huidige contract staan. Een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Via een inspraakreactie en ambtelijk overleg heeft de LWO invloed gehad op deze wetswijziging.

Vraag is nog: hoe ver gaat de bescherming? We houden je via de LWO-website op de hoogte.

Vakantie op een woonboot, wie wil dat niet?

Je gastenverblijf aan boord incidenteel verhuren aan gasten die het waterwonen eens van dichtbij willen beleven. Mensen ontvangen, wegwijs maken en ’s morgens aan dek een heerlijk ontbijt serveren. Bij het afscheid zie je blije gezichten. Wat is er leuker?

De LWO heeft hier niets op tegen. Anders wordt het wanneer een woonboot speciaal gekocht en ingericht wordt om in zijn geheel te verhuren. De eigenaar woont elders en de verhuur verloopt via een boekingssite à la Airbnb. Op deze manier wordt een schaarse ligplaats onttrokken aan z’n woonfunctie. Vooral in Amsterdam komt dit veel voor.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2017 heeft de LWO nadrukkelijk besloten niet de belangen te willen behartigen van deze groep eigenaren. De statuten geven duidelijk aan dat LWO-leden primair op een woonboot wonen en deze niet gebruiken om daar via toeristische verhuur geld aan te verdienen. De aanwezige leden op de vergadering steunden het bestuur met een ruime meerderheid in het standpunt dat toeristische verhuur een principieel ander belang dient, waarmee de LWO zich niet wil inlaten.

Wat krijg je voor je LWO-lidmaatschap terug?

De LWO behartigt je belangen, verstrekt informatie, onder andere via haar nieuwsbrief en website, en geeft leden deskundige ondersteuning bij problemen.

VLOT-lezers betalen slechts € 20 voor het eerste jaar van hun lidmaatschap (normaal € 24,50 per jaar). Ga naar www.lwoorg.nl en regel het nu. LWO – Samen drijf je verder!